Spreje pre kapilárnu metódu (PT)

Ako výhradný distribútor nemeckej spoločnosti Helmut Klumpf Vám ponúkame kompletnú ponuku penetračných prostriedkov DIFFU-THERM®.

Penetračné prostriedky umožňujú rýchlu a spoľahlivú kontrolu tesnosti zvarových spojov a kontrolu povrchových trhlín skúšaných materiálov pomocou využitia kapilárnej metódy.

Systém využíva vlastnosť penetrantu vnikať za pomoci kapilárneho javu aj do najmenších trhlín v materiály, a následne pôsobením reflexnej vývojky indikovať netesnosti, prípadne povrchové trhliny testovaných súčiastok.

Metóda je veľmi účinná najmä pri kontrole zváraných tlakových nádob, ale aj iných súčiastok, kde je potrebné zabezpečiť dokonalú tesnosť zvaru.

Penetračné spreje vyhovujú skúšobným podmienkam ASME, ASTM, EN a ISO.

Je možné ich použiť pri teplote -50°C - + 500°C. Pre vyššie teploty sú určené vysokoteplotné skúšobné prostriedky.

Rozdelenie prostriedkov

Farebná metóda

Vývojka BEA
Čistič BRE
Penetrant BDR

Fluorescenčná metóda

Čistič BRE
Fluorescenčný penetrant UVF-4 

Vysokoteplotné skúš. prostriedky – sú určené do teploty +200°C

Vývojka CEA
Čistič CRE
Penetrant CDR

Máte otázky ohľadom produktu? Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

captcha