Referencie

KlientMetódyČinnosť
AE Jaslovské Bohunice RTG kontrola oceľových potrubí
AFE FOUNDRY RTG,UT,MT,PT,VT kontrola oceľových odliatkov
AVC ČADCA MT kontrola ozubených kolies
Bratislavská teplárenská RTG kontrola tlakových potrubí
BL stroj RTG, UT,PT kontrola železničných kolies
Compel RTG,PT kontrola odliatkov z Al zliatin
Energomont RTG kontrola tlakových potrubí
Elektráreň Bardejov RTG,UT,PT kontrola tlakových potrubí
EKOL RTG kontrola plynových výmeničiek
EUROCAST RTG kontrola odliatkov
GGB RTG,PT kontrola klzných ložísk
Harmanecké papierne RTG,PT,UT kontrola tlakových potrubí
Hydrotunel RTG,PT kontrola vrtných súprav
Ivan-Metal MT kontrola ozubených kolies
JAVYS RTG, PT kontrola tlakových potrubí
KAJO Metal RTG,UT,PT kontrola klzných ložísk
KLF ZVL MTK RTG,UT,MT kontrola výkovkov pre AP
LOMBARDINI RTG,UT,MT,PT,VT kontrola súčiastok motorov
MARTIMEX Alfa RTG kontrola oceľových konštrukcií
MACHINTEC RTG,UT,MT,PT,VT kontrola oceľových konštrukcií
MAR SK MT kontrola súčastí automobilov
Martinská teplárenská RTG, PT kontrola tlakových potrubí
MONT IRP UT, MT kontrola oceľových konštrukcií
NZS RTG kontrola oceľových odliatkov
P.I.K. SV UT,MT,PT kontrola ozubených prevodov
PMR UT kontrola hut. polotovarov
PSA Trnava RTG kontrola tlakových potrubí
PROMONT RTG,UT,MT,PT kontrola oceľových konštrukcií
REMONT RTG kontrola tlakových potrubí
SES Inspekt RTG,MT,PT kontrola tlakových potrubí
SES RTG,PT kontrola tlakových potrubí
SLOVING RTG,PT,VT kontrola tlakových potrubí
TS Motory RTG,UT,MT,PT,VT kontrola súčiastok motorov
Trnavská tepláreň RTG kontrola tlakových potrubí
TEAM Industries RTG,PT,VT kontrola špeciálnej techniky
VOP Trenčín RTG,PT kontrola špeciálnej techniky
VSŽ RTG,PT kontrola oceľových konštrukcií
Volkswagen RTG,UT,MT kontrola súčastí automobilov
ZTS VOS UT,MT,PT kontrola súčastí automobilov
Zlieváreň Zábrež RTG,MT kontrola leteckých súčiastok