Magnetická kontrola (MT)

Magnetická prášková metóda

zisťuje povrchové  a tesne podpovrchové necelistvostí materiálov a výrobkov, využívajúca k indikácii vád magnetické pole prechádzajúce skúšaným predmetom.V zmagnetizovanom predmete dochádza v mieste vady k zväčšeniu magnetického odporu a k vzniku rozptylového magnetického poľa. Vďaka tomuto javu je možné zviditeľniť zistenú vadu pomocou vhodného prostriedku - magnetického suchého prášku alebo roztoku suspenzie magnetického prášku vo vode.

Magnetické skúšky sú určené na detekciu vád na povrchu materiálov alebo zvarov, ktoré sú magnetické. Využíva sa pri tom metóda bielo-čierna alebo fluorescenčná.

Pri bielo-čiernej metóde sa zvar a jeho okolie nastrieka bielou (podkladovou) farbou a po zaschnutí je nanesená čierna suspenzia za súčasného magnetizovania. Prípadné trhliny sa zvýraznia nahromadením čierneho prášku v mieste defektu.

Pri fluorescenčnej metóde sa používa fluorescenčná suspenzia, ktorá pri ožiarení ultrafialovými lúčmi fluoreskuje. Zviditeľnenie trhlín sa robí v zatemnenom prostredí.

Máte otázky ohľadom služby? Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

captcha