Penetračná kontrola (PT)

Penetračná metóda

sa používa pre zisťovanie povrchových necelistvostí materiálov a výrobkov. Podstatou tejto metódy je vzlínavosť kvapalín v kapiláre. Na povrch skúšanej súčiastky, ktorá musí byť dobre odmastená a suchá, sa nanesie vzlínavá kvapalina - penetrant, ktorý vzlína do povrchovej vady, predstavujúci kapiláru. Po uplynutí predpísanej doby sa prebytok penetrantu odstráni a na povrch sa nanesie kontrastná vývojka. Penetrant vzlína z vady do vývojky, na povrchu ktorej sa vykreslí obraz vady. Indikácia vád sa hodnotí vizuálne.

Kapikárna metóda sa podľa použitia penetrantov delí na:

  • farebnú
  • fluorescenčnú

Máte otázky ohľadom služby? Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

captcha

Táto stránka používa súbory Cookies, prostredníctvom ktorých Vám môžeme poskytovať lepšie funkcie a služby. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close