Penetračná kontrola (PT)

Penetračná metóda

sa používa pre zisťovanie povrchových necelistvostí materiálov a výrobkov. Podstatou tejto metódy je vzlínavosť kvapalín v kapiláre. Na povrch skúšanej súčiastky, ktorá musí byť dobre odmastená a suchá, sa nanesie vzlínavá kvapalina - penetrant, ktorý vzlína do povrchovej vady, predstavujúci kapiláru. Po uplynutí predpísanej doby sa prebytok penetrantu odstráni a na povrch sa nanesie kontrastná vývojka. Penetrant vzlína z vady do vývojky, na povrchu ktorej sa vykreslí obraz vady. Indikácia vád sa hodnotí vizuálne.

Kapikárna metóda sa podľa použitia penetrantov delí na:

  • farebnú
  • fluorescenčnú

Máte otázky ohľadom služby? Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

captcha