Röntgenová kontrola (RTG)

Skúška prežarovaním

je kontrola na zisťovanie vnútorných necelistvostí. Využíva vlastnosti priechodu vysokoenergického žiarenia hmotou skúšaného zvaru či odliatku. Žiarenie vychádzajúce zo zdroja prechádza skúšaným predmetom a dopadá na detektor. Pokiaľ sa v prežarovanej oblasti vyskytuje vada, objaví sa jej obraz na rádiografickom filme, štíte alebo monitore. Je to spôsobené tým, že intenzita žiarenia sa pri priechode skúšaným predmetom znižuje úmerne jeho kvalite a jeho hrúbke. Pokiaľ je materiál rovnorodý, uplatňujú sa na obraze iba zmeny hrúbky. Ako zmena hrúbky sa prejaví i vnútorná vada zvaru alebo odliatku. Pri kontrole prežarovaním je vždy nutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá ochrany pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia používaného pri skúške. Táto skúška patrí k najnáročnejším.

Prístrojové vybavenie:

  • RTG prístroj GILARDONI MHF 200, výkon 200 kV/8mA
  • RTG prístroj GILARDONI MDC 200, výkon 200 kV/8mA
  • RTG prístroj ICM CP 200D, výkon 200 kV/8mA
  • RTG prístroj BALTEAU 300 prenosný, výkon 300 kV/5mA
  • RTG prístroj BALTEAU 160 panoráma prenosný, výkon 160 kV/5mA
  • Žiarič Ir 192
  • Žiarič Se 75

Máte otázky ohľadom služby? Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

captcha