Röntgenová kontrola (RTG)

Skúška prežarovaním

je kontrola na zisťovanie vnútorných necelistvostí. Využíva vlastnosti priechodu vysokoenergického žiarenia hmotou skúšaného zvaru či odliatku. Žiarenie vychádzajúce zo zdroja prechádza skúšaným predmetom a dopadá na detektor. Pokiaľ sa v prežarovanej oblasti vyskytuje vada, objaví sa jej obraz na rádiografickom filme, štíte alebo monitore. Je to spôsobené tým, že intenzita žiarenia sa pri priechode skúšaným predmetom znižuje úmerne jeho kvalite a jeho hrúbke. Pokiaľ je materiál rovnorodý, uplatňujú sa na obraze iba zmeny hrúbky. Ako zmena hrúbky sa prejaví i vnútorná vada zvaru alebo odliatku. Pri kontrole prežarovaním je vždy nutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá ochrany pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia používaného pri skúške. Táto skúška patrí k najnáročnejším.

Prístrojové vybavenie:

  • RTG prístroj GILARDONI MHF 200, výkon 200 kV/8mA
  • RTG prístroj GILARDONI MDC 200, výkon 200 kV/8mA
  • RTG prístroj ICM CP 200D, výkon 200 kV/8mA
  • RTG prístroj BALTEAU 300 prenosný, výkon 300 kV/5mA
  • RTG prístroj BALTEAU 160 panoráma prenosný, výkon 160 kV/5mA
  • Žiarič Ir 192
  • Žiarič Se 75

Máte otázky ohľadom služby? Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

captcha

Táto stránka používa súbory Cookies, prostredníctvom ktorých Vám môžeme poskytovať lepšie funkcie a služby. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close