Ultrazvuková kontrola (UT)

Ultrazvukovou kontrolou

je možné zisťovať povrchové, podpovrchové i vnútorné priestorové vady kovových i nekovových výkovkov a polotovarov, ktoré nebolo dobré prežarovať.

Hlavné aplikácie skúšania ultrazvukom sú predovšetkým v priemysle tlakových zariadení, automobilovom, leteckom a strojárskom priemysle.

Máte otázky ohľadom služby? Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

captcha