Vizuálna kontrola (VT)

Vizuálna kontrola

je nedeštruktívna metóda zameraná na zisťovanie povrchových vád výrobkov voľným okom alebo pomocou špeciálnych prístrojov či zariadení. Táto metóda sa využíva nielen pri klasickej NDT kontrole, kedy hľadáme vady ako napr. trhliny či meriame prevýšenie zvaru, ale aj pri posudzovaní drsnosti povrchu, hodnotení povlakov alebo náterov, meraní či kontrole polomerov alebo závitov pomocou mierok alebo kalibrov vo výrobnej kontrole, a je tiež vykonávaná i pred ďalšími NDT skúškami.

Vizuálna kontrola sa delí podľa spôsobu pozorovania na kontrolu:

  • priamu
  • nepriamu

Vizuálna kontrola priama

Spočíva v pozorovaní povrchu voľným okom, prípadne lupou. Je možné ju aplikovať na prístupných povrchoch. Predpokladom je správne osvetlenie 500 - 1000 Lx. Dostatočnosť pozorovacích podmienok sa overuje viditeľnosťou línie 0,5 mm širokej na kontrolovanom povrchu. Línia musí byť zreteľná vo všetkých pozorovacích smeroch a vzdialenostiach.

Zistené vady je možné merať špeciálnymi mierkami.

Vizuálna kontrola nepriama

Slúži ku kontrolám neprístupných povrchov za pomoci endoskopov, kamier a pod.

Máte otázky ohľadom služby? Kontaktujte nás!

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

captcha